BBQ Home thi công dự án nhà hàng T&T Plaza

BBQ Home thi công dự án nhà hàng T&T Plaza.

Quy Mô Của Nhà Hàng T&T Plaza:

– Tên nhà hàng: T&T Plaza.
– Địa chỉ: An Dương – TP. Hải Phòng.
– Hạng mục thi công gồm:

– Thời gian hoàn thành: 4 Ngày.

Mặt bằng nhà hàng An Dương – Hải Phòng.

Hình Ảnh Quá Trình Thiết Kế – Thi Công và Hoàn Thành của Nhà Hàng T&T Plaza:

Khảo sát dự án An Dương
Thi công tầng tum caffe giải khát dự án An Dương.

Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng.
Hệ thống hút khói quán nướng.
Thi công hệ thống hút khói quán nướng.

Thi công nhà hàng lẩu nướng
Thi công gian bếp dự án An Dương.
Quầy line buffet BBQ nhà hàng T&T Plaza

Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn.
Khai trương Nhà hàng T&T PLAZA tại An Dương, tp Hải Phòng.Kênh Youtube: bbqhome.vn

Quá trình thi công dự án An Dương – Hải Phòng.

Toàn Cảnh khai trương nhà hàng T&T Plaza dự án An Dương – Hải Phòng.