Thi Công Dự Án Nhà Hàng Buffet Makka

BBQ Home thi công dự án nhà hàng Buffet Nướng Makka tại Hà Nội
Quy Mô của Nhà Hàng:
– Tên nhà hàng: Buffet Makka.
– Địa chỉ: 67 Đ.Phùng Khoang  – TP.Hà Nội.
– Hạng mục thi công gồm:

– Thời gian hoàn thành: 4 Ngày.
Hình Ảnh Quá Trình Thi Công và Hoàn Thành của Nhà Hàng Nướng Hải Sản Makka:

BBQ Home thi công hệ thống ống hút dương.
BBQ Home thi công hệ thống đường ống hút dương – âm trần.
BBQ Home hoàn thiện quày line và hệ thống ông hút dương nhà hàng.
Nhà hàng Buffet Makka khai trương và bắt đầu kinh doanh.


Kênh Youtube: bbqhome.vn