Bếp từ – Phi 32.8 điều khiển rời

– Mã: GW-30D9.
– Kích thước bề mặt:¢328mm.
– Công suất: 3000W.
– Phương thức bộ điều khiển: Bộ điều khiển rời.
– Chất liệu bề mặt:  Kính chịu lực loại A.