Bếp Từ Âm Bàn Lẩu GM-80T196

– Kích thước bề mặt:¢196mm.
– Công suất: 500W ~ 800W.
– Phương thức bộ điều khiển: Cảm ứng trên mặt bếp.
– Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực loại A.