Thi Công Dự Án Nhà Hàng K-Meat Club

Thi công dự án Nhà Hàng K-Meat Club

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án nhà hàng K-Meat Club:

Hệ thống hút khói quán nướng
Thi công hệ thống hút khói quán nướng
Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng
Hệ thống lẩu nướng BBQ
Thi công nhà hàng lẩu nướng
Bàn lẩu nướng

Youtube: bbqhome.vn