Vỉ Nướng Than Inox Song Ngang

Thống số kỹ thuật:
+ Chất liệu: Inox.
+ Đường kính: 29.5 cm
+ Độ dày: 2.2 cm
+ Loại: Song ngang.