Ống Hút Khói Và Phụ Kiện

Thi công hệ thống Lẩu nướng hoặc hệ thống hút gió đều phải sử dụng các loại đường ống với kích thước khác nhau và chất liệu khác nhau.