Ống hút dương cứng màu đồng và chao đèn

Liên hệ

  • Chất liệu: Thép cao cấp
  • Độ dài giãn: 140~230 cm
  • Kết thúc làm bằng mạ sắt.
  • Ống thép không gỉ trung gian bên trong và bên ngoài lớp vỏ cứng.