Kiềng Lẩu 5 Chân

  • Chất liệu: Thép.
  • Kích thước: 24,6*22*6*4 cm.
  • Trọng lượng: 0,34 kg.